ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η οργάνωση της καθημερινής σχολικής μελέτης συνιστά μια διαδικασία που προβλέπει στην επιτυχή διαχείριση και διεκπεραίωση των σχολικών καθηκόντων. Στόχο της αποτελεί η καθημερινή προετοιμασία των παιδιών για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις του σχολείου .
Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και η συνακόλουθη έλλειψη ελεύθερου χρόνου καθιστούν τη μελέτη των μαθημάτων έναν ακόμη επιβαρυντικό παράγοντα στην καθημερινότητα γονέων – παιδιών. Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στις περιπτώσεις που το παιδί ενδέχεται να παρουσιάζει κάποια μαθησιακή δυσκολία , φτωχή ικανότητα συγκέντρωσης , σχολική άρνηση ή κάποια άλλη δυσλειτουργική συμπεριφορά. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι απόπειρες για διάβασμα καταλήγουν σε αποτυχία, με τους γονείς να απογοητεύονται και να ανησυχούν για τη πρόοδο των παιδιών τους και τα ίδια τα παιδιά να ματαιώνονται, να κουράζονται, να θυμώνουν ή και να παραιτούνται της προσπάθειας. Η ανάγκη, λοιπόν, αποδέσμευσης των γονέων από τη διαδικασία του διαβάσματος κρίνεται, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις , επιτακτική.

kathimerini_meleti

Με γνώμονα αυτήν ακριβώς την ανάγκη , το Παιδιατρικό Θεραπευτήριο << ΝΟΗΜΑ >> οργανώνει ομαδικά προγράμματα καθημερινής σχολικής μελέτης, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά Δημοτικού και έχουν ως στόχους :
• Την ολοκλήρωση των καθημερινών καθηκόντων των παιδιών μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, υπό την καθοδήγηση ειδικού παιδαγωγού και την εποπτεία παιδοψυχολόγου
• Την εκμάθηση και εκπαίδευση στην εφαρμογή αποτελεσματικότερων τεχνικών μελέτης και οργάνωση χρόνου
• Την προώθηση δεξιοτήτων αυτορρύθμισης και την ενθάρρυνση της αυτονομίας στο διάβασμα
• Τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης και την ενίσχυση της αυτοεικόνας των παιδιών
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εργασίας τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους, αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσω της ομαδικής συνεργατικής μάθησης και ενθαρρύνονται να οργανώσουν το χρόνο τους αποτελεσματικά, κερδίζοντας χρόνο για παιχνίδι !
Παράλληλα, παρέχουμε εφόσον ζητηθεί καθοδήγηση προς τους γονείς από παιδοψυχολόγο για τη διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, καθώς επίσης, εάν κριθεί σκόπιμο, υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής.