Οι δαπάνες Eιδικής Aγωγής συνεχίζουν να πραγματοποιούνται με το παλιό καθεστώς. Δεν υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή.

Αόριστη παράταση ΕΟΠΥΥ για δαπάνες Ειδικής Αγωγής