ΕΞΑΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

nevro3
Το παιδιατρικό θεραπευτήριο «ΝΟΗΜΑ» σε συνεργασία με το εργαστήρι λογοθεραπείας και εικαστικών «ΚΥΚΛΟΣ» προτίθεται να διοργανώσει εξαήμερο σεμινάριο νευροαποκατάστασης. Το σεμινάριο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για επαγγελματίες λογοθεραπευτές που στην κλινική τους συναντάνε παιδιά με διαταραχές με νευρολογικό υπόβαθρο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν στρατηγικές και τεχνικές παρέμβασης σε διαταραχές αναπνοής-σίτισης-ομιλία.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, βιωματικά εργαστήρια, κλινικός συλλογισμός, μελέτη περιπτώσεων. Ένα μεγάλο μέρος του σεμιναρίου καταλαμβάνει η πρακτική εξάσκηση με πραγματικά περιστατικά. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν 3webinars με θέματα σχετικά με τη δυσφαγία.

Θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο:
o Θέματα νευρολογίας-νευροφυσιολογίας
o Σύντομη εισαγωγή σε παιδιά με νευρο-μυικές διαταραχές
o Χειρισμός/διευκολύνσεις (NDT-Bobath based)
o Δυσφαγία/διερεύνηση κατάποσης παιδιών VFSS&FEES
o Γαστρεντερολογικά θέματα Γ.Ο.Π.
o Αναπνοή (αξιολόγηση/παρέμβαση)
o Αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση επικοινωνιακών δυνατοτήτων
o Εναλλακτική/επαυξανόμενη επικοινωνία
o Δυσαρθρία-λεκτική δυσπραξία
o Simata πρόγραμμα παρέμβασης
o Μέθοδοι και τρόποι παρέμβασης στη σίτιση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής.

Υπεύθυνοι διδασκαλίας:
Dore Blom, λογοθεραπεύτρια, senior NDT-Bobath tutor
Ειρήνη Σδούκου, λογοθεραπεύτρια, NDT-Bobath tutor

Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής ΕΔΩ