ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών διαταραχών. Οι μαθησιακές διαταραχές μπορεί να είναι ειδικές  ή να εμφανίζονται στα πλαίσια Διαταραχών της Επικοινωνίας και του Λόγου, Νοητικής Υστέρησης ή Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας.

Ποια παιδιά αφορά

Στον τομέα της μάθησης τα παιδιά παρουσιάζουν:

 

1.    Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές:

•    Δυσαρηθμησία
•    Δυσορθρογραφία
•    Δυσαναγνωσία 
•    Δυσγραφία

2.    Γενικές μαθησιακές διαταραχές 
3.    Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας 
4.    Δυσκολίες στο χωρικό και χρονικό προσανατολισμό 
5.    Δυσκολίες στην κατανόηση αντιστοιχιών- συσχετισμών 
6.    Δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση 
7.    Δυσκολίες στη κατανόησης εννοιών μεγέθους και ποσότητας

Αξιολόγηση και Θεραπευτικό Πρόγραμμα:

 

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ικανότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού ή εφήβου, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση από τον παιδοψυχίατρο, τον ειδικό παιδαγωγό και την διεπιστημονική ομάδα. Με βάση τη διαγνωστική αξιολόγηση γνωστοποιούνται οι τομείς στους οποίους οι ικανότητες του παιδιού είναι ελλιπώς καλλιεργημένες και έτσι καταρτίζεται ένα πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια αυτών.

Η αντιμετώπιση του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες είναι μια σύνθετη και συχνά μακρόχρονη διαδικασία, η οποία στοχεύει στο να βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην ανάγνωση, τη γραφή, την αρίθμηση και τη γραπτή έκφραση, να βελτιώσει τις ικανότητες που συνδέονται με τη σχολική μάθηση αλλά και να απαλύνει τις συναισθηματικές δυσκολίες που το συνοδεύουν.

Το παιδί διδάσκεται, κατά περίπτωση, τον τρόπο αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και συντονισμού της πληροφορίας που σχετίζεται με τη μάθηση και τις τεχνικές για την γνώση και την κατανόηση για το επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης, για τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών και την οικοδόμηση της γνώσης.

Επιπρόσθετα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης και την πρόληψη συνακόλουθων  συναισθηματικών διαταραχών.

Η συνεργασία με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού και η ενεργός συμμετοχή των γονέων στο αποκαταστασιακό πρόγραμμα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία του προγράμματος.